Psychotesty pro řidiče profesionály i řidiče po ZŘMV a vybodování v Sedlici u Blatné

PhDr. Jindřich Vaněk dopravní psycholog

Ceny psychologického vyšetření platné od 1. května 2020 pobočka Sedlice

!! přeškrtnutý text = obsazeno

Termíny dopravně psychologické vyšetření pro řidiče z povolání | psychotesty pro vybodované řidiče a řidiče po ZŘMV  výsledky na počkání
pátek 29. října
od 9:00 psychotesty  Sedlice Strakonice
pondělí 22. listopadu od 9:00 psychotesty  Sedlice Strakonice

!! přeškrtnutý text = obsazeno

Objednávky:  Vyberte si den kdy chcete přijít a zavolejte na nonstop mobil 777 287 367 včetně sobot, nedělí a svátků nebo na telefon 271 732 168.

Pokud nosíte, nezapomeňte brýle na čtení, případně naslouchátka. Nezbytný je respirátor.

Pokud máte zvýšenou teplotu nad 37,0°C nebo onemocnění horních cest dýchacích (rýmu, kašel), nebudete vyšetřeni.

Dopravně psychologické vyšetření řidičů u nás zvládnete za 1 dopoledne a ihned obdržíte posudky.

Podle Zákona č. 361/2000 Sb. osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3

a) řidiči se zákazem řízení ZŘMV a 12 body

Před vyšetřením je nezbytné odevzdat:

  1. výpis z evidenční karty řidiče, který není starší než 30 dní
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní, (!!! bez těchto dokladů nebudete vyšetřeni)

b) řidiči z povolání předloží pouze výpis z evideční karty řidiče 

Před vyšetřením je nezbytné odevzdat pouze  výpis z evideční karty řidiče, který není starší 30 dnů (a to se týká všech řidičů). Výpis z evidenční karty řidiče Vám vydají pouze na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Blatná, Strakonice, Písek, Horažďovice, Sušice, Vimperk, Prachatice, Vodňany).

Od 1. července 2018 vám výpis z Evideční karty vydají na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností v ČR uvedeném v tomto seznamu. Cena výpisu z EKŘ je 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další započatou stránku. Vyřízení výpisu z registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".

Dále je třeba předložit platný občanský průkaz, pas nebo průkaz o povolení k pobytu a pokud nosíte, vzít si brýle na čtení nebo naslouchátka.

Kontaktní adresa:
PhDr. Jindřich Vaněk
Kostelní 123
387 32 Sedlice u Blatné

Sedlice psychotesty pro řidiče

Podrobné mapy pro snadnou orientaci jsou zde: seznam
GPS lokace: 49°22'40.111"N, 13°56'26.148"E
Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
Kostelní 123
Sedlice u Blatné
okres Strakonice
Telefon: 271 732 186
Mobil: 777 287 367
Mobil: 602 287 367

Psychotesty Sedlice

Cena od 2.000 Kč

Ceník dopravně psychologického vyšetření